Z volitelných zadních reproduktorů / subwooferu nevychází žádný zvuk.

 • Reproduktorový systém, volitelné zadní reproduktory a subwoofer nainstalujte minimálně 1,5 m od směrovače bezdrátové sítě LAN apod.

  Situaci může vylepšit změna směru nebo úhlu antény směrovače bezdrátové sítě LAN.

  Směrovač bezdrátové sítě LAN apod.

  (a) 1,5 m nebo více

 • Situace se může zlepšit, když nastavíte položku [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Playback Quality] na hodnotu [Connection].
 • Nastavte položku [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel] na hodnotu [Off], poté na hodnotu [On].
 • Pokud se v blízkosti nachází zařízení, které vytváří elektromagnetické záření, například zařízení využívající bezdrátové sítě LAN nebo mikrovlnná trouba, umístěte reproduktorový systém dále od zařízení.
 • Nahlédněte do návodu k použití volitelných zadních reproduktorů / subwooferu.