Obraz se nezobrazuje přes celou obrazovku televizoru.

  • Na médiu je pevně nastavený poměr stran.