Připevnění reproduktoru Bar na zeď

Reproduktor Bar

Poznámka

 • Připravte si šrouby (nejsou součástí balení), které jsou vhodné pro materiál a stabilitu dané stěny. V závislosti na materiálu stěny může dojít k jejímu poškození.
 • Pevně dotáhněte šrouby do nosníku zdi.
 • Zavěste reproduktor Bar vodorovně na zesílenou stěnu.
 • Nechte instalaci provést prodejcem značky Sony nebo dodavatelem s licencí, během instalace věnujte obzvláštní pozornost bezpečnosti.
 • Společnost Sony neponese zodpovědnost za nehody či škody způsobené nesprávnou instalací, nedostatečnou stabilitou stěny, nesprávnou montáží šroubů, přírodní katastrofou apod.
 • Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby reproduktor Bar zavěšovaly minimálně dvě osoby.
 1. Připravte si dva šrouby (nejsou součástí balení), které jsou vhodné pro otvory na držáku pro připevnění na zeď (součást balení).

  Ilustrace označující rozměry šroubu. Použijte šroub s průměrem závitu 4 mm a délkou větší než 30 mm (bez hlavy).

  (a) 4 mm

  (b) Více než 30 mm


  Otvor na držáku pro montáž na zeď

  Ilustrace ukazující rozměry otvoru na zadní straně reproduktoru Bar. Horní část je široká 5 mm a dolní část 10 mm.

  (c) 5,0 mm

  (d) 10 mm

 2. Změřte hloubku připevněného televizoru (e) a zkontrolujte nutnou mezeru mezi spodní hranou televizoru a vrškem reproduktoru Bar (f) v následující tabulce.

  Mezera je nutná, aby televizor nerušil reprodukovaný prostorový zvuk z reproduktoru Bar směrem ke stropu.

  Televizor

  Reproduktor Bar

  Hloubka připevněného televizoru (e) Nutný prostor mezi spodní hranou televizoru a vrškem reproduktoru Bar (f)
  Méně než 110 mm 120 mm nebo více
  110 mm nebo více 200 mm nebo více
 3. Zarovnejte svislou čáru nad oblastí „ STŘEDOVÁ LINIE TELEVIZORU“ vytištěnou na pomůcce ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ (součást balení) se středem televizoru.

  Zarovnejte STŘEDOVOU LINII TELEVIZORU, která se nachází svisle uprostřed ŠABLONY PRO MONTÁŽ NA ZEĎ, se svislou středovou linií televizoru.

  Střed televizoru

  ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ

 4. Zarovnejte oblast „ HORNÍ LINIE REPRODUKTORU BAR“ vytištěnou na pomůcce ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ se spodkem nutné mezery mezi spodní hranou televizoru a horním okrajem reproduktoru Bar (f), kterou jste změřili v kroku 2. Potom pomůcku ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ přilepte na zeď například pomocí běžně prodávané lepicí pásky.

  ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ

  Lepicí páska apod.

 5. Upevněte šrouby připravené v kroku 1 v místě značek v oblasti „ LINIE ŠROUBŮ“ vytištěné na pomůcce ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ.

  Černé kruhové značky pro umístění šroubů se nacházejí 387 mm nalevo a napravo od středu ŠABLONY PRO MONTÁŽ NA ZEĎ. Upevněte šrouby na těchto značkách a mezi hlavou šroubu a zdí ponechte 2 mm až 3 mm prostoru.

  Šrouby

  Značky

  (g) 387 mm

  (h) 2,0 mm až 3,0 mm

 6. Odstraňte pomůcku ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ.
 7. Zavěste držák pro připevnění na zeď na šrouby ve zdi.

  Pověste držáky pro připevnění na zeď tak, aby šrouby upevněné v kroku 5 procházely otvory držáků a držáky visely na šroubech.

  Držák pro připevnění na zeď

 8. Umístěte reproduktor Bar na držáky pro připevnění na zeď.

 9. Zarovnejte otvor pro šroub na spodní straně reproduktoru Bar s otvorem na držáku pro připevnění na zeď. Potom reproduktor Bar připevněte k držákům pro připevnění na zeď zašroubováním šroubů (součást balení).

  Držák pro připevnění na zeď

  Šroub

  Spodní strana reproduktoru Bar

Poznámka

 • Při lepení pomůcky ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ ji dobře vyhlaďte.
 • Při připevnění reproduktoru Bar na zeď použijte dodané držáky pro připevnění na zeď. Nepřipevňujte reproduktor Bar na zeď přímo. Teplota uvnitř reproduktoru Bar značně stoupá, což by mohlo vést k poškození nebo poruše.