Resetování reproduktorového systému

Pokud reproduktorový systém stále nefunguje správně, resetujte reproduktorový systém následujícím způsobem.

  1. Stiskněte HOME.

    Na televizní obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

  2. Vyberte v hlavní nabídce [Setup] - [Advanced Settings].
  3. Vyberte možnost [Resetting].
  4. Vyberte položku nabídky, kterou chcete resetovat.
  5. Vyberte možnost [Start].

Zrušení resetování

Vyberte v kroku 5 možnost [Cancel].

Pokud nemůžete provést reset pomocí hlavní nabídky

Stiskněte a na dobu delší než 5 sekund podržte tlačítka (napájení) a  (hlasitost) na reproduktoru Bar.

Obnoví se původní hodnoty nastavení.

Poznámka

  • Při provedení resetu může být ztraceno propojení s volitelným subwooferem a zadními reproduktory. V takovém případě je znovu připojte podle návodu k použití.