Z některých reproduktorů nevychází zvuk.

 • V závislosti na obsahu nebo zvukovém režimu z některých reproduktorů nemusí vycházet zvuk.
 • Z volitelných zadních reproduktorů se neozývá žádný zvuk

  Stisknutím tlačítka IMMERSIVE AE zapněte funkci Immersive Audio Enhancement, reproduktorový systém smíchá audio signály a zvuk se bude ozývat ze všech reproduktorů.

  Audio signál Vstup Zvukový režim Výstup zvuku z volitelných zadních reproduktorů
  [Immersive Audio Enhancement: On] [Immersive Audio Enhancement: Off]
  2kanálový obsah Hudební služba Deaktivováno značka dvojitého kruhu
  TV, HDMI1/HDMI2, Bluetooth Audio, Analog, USB, Home Network Music značka dvojitého kruhu
  Cinema/Standard Surround značka dvojitého kruhu značka dvojitého kruhu
  Auto Sound značka dvojitého kruhu kruhová značka
  Vícekanálový obsah Jakýkoliv vstup Jakýkoliv režim značka dvojitého kruhu značka dvojitého kruhu

  značka dvojitého kruhu : Zvuk se ozývá z reproduktorového systému i z volitelných zadních reproduktorů.

  kruhová značka : Když je zvukový režim nastaven na [Auto Sound], bude pro přehrávání automaticky zvolen zvukový režim vhodný pro daný obsah. Když je zvolen režim [Music], z volitelných zadních reproduktorů se zvuk neozývá.

  –: Zvuk se ozývá pouze z reproduktorového systému. Z volitelných zadních reproduktorů se zvuk neozývá.

  Poznámka

  • Pro některé audio signály je funkce Immersive Audio Enhancement vždy ZAPNUTA.
  • Když je možnost [Sound Effect] nastavena na [Dolby Speaker Virtualizer] nebo [DTS Neural:X], je funkce Immersive Audio Enhancement deaktivovaná.
  • Když je možnost [Sound Effect] nastavena na [Dolby Speaker Virtualizer], nemusí se z některých reproduktorů v závislosti na vstupním obsahu ozývat zvuk.
  • Při přehrávání zvuku Dual Mono se z volitelných zadních reproduktorů neozývá zvuk.