Reproduktorový systém se nespouští.

  • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně zapojený.
  • Odpojte napájecí kabel od zásuvky a po několika minutách jej znovu připojte.