Zvuk přeskakuje nebo vykazuje šum.

  • Pokud se poblíž nachází zařízení, které generuje elektromagnetické vlny, například zařízení bezdrátové sítě LAN nebo mikrovlnná trouba, umístěte volitelný reproduktor a reproduktorový systém mimo něj.
  • Pokud je mezi volitelným reproduktorem a reproduktorovým systémem překážka, přesuňte ji nebo odstraňte.
  • Nastavte volitelný reproduktor a reproduktorový systém co nejblíže k sobě.
  • Změňte nastavení [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel] na [Off] a potom je změňte znovu na [On].
  • Přepněte síťové připojení televizoru nebo přehrávače disků Blu-ray z bezdrátového na kabelové.
  • Nastavte položku [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Playback Quality] na hodnotu [Connection].