Nastavení s funkcí Easy Setup

S funkcí Easy Setup můžete pro reproduktorový systém jednoduše provést základní úvodní nastavení, nastavení reproduktorů a nastavení sítě.

 1. Stiskněte HOME.

  Na televizní obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

 2. Vyberte v hlavní nabídce [Setup] - [Easy Setup].

  Na televizní obrazovce se zobrazí obrazovka [Easy Setup].

 3. Vyberte požadované nastavení.
  • [Easy Initial Setup]: Provedení základního úvodního nastavení včetně nastavení reproduktorů a sítě.
  • [Easy Sound Setup]: Provedení základní nastavení reproduktorů pro optimalizaci prostorového zvuku pro vaše prostředí.
  • [Easy Network Setup]: Provedení základního nastavení sítě.
 4. Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů.