Z připojených BLUETOOTH sluchátek nevychází žádný zvuk.

  • Ujistěte se, že na reproduktoru Bar svítí indikátor BLUETOOTH .
  • Umístěte reproduktorový systém a BLUETOOTH sluchátka blíže k sobě.
  • Pokud se v blízkosti nachází zařízení, které vytváří elektromagnetické záření, například zařízení využívající bezdrátové sítě LAN, jiná BLUETOOTH zařízení nebo mikrovlnná trouba, umístěte toto zařízení dále od reproduktorového systému.
  • Odstraňte veškeré překážky mezi reproduktorovým systémem a BLUETOOTH sluchátky nebo přemístěte reproduktorový systém dále od překážky.
  • Přemístěte připojená BLUETOOTH sluchátka.
  • Přepněte frekvenci bezdrátové sítě LAN bezdrátového směrovače nebo počítače, které se nacházejí v okolí, na pásmo 5 GHz.
  • Zvyšte na připojených BLUETOOTH sluchátkách hlasitost.
  • Nastavte položku [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Wireless Playback Quality] na [LDAC Stable Connection (Auto)] nebo [SBC Stable Connection (Auto)].
  • Některý obsah není možné reprodukovat kvůli ochraně obsahu.