Poslech hudby ze spárovaného zařízení

 1. Zapněte funkci BLUETOOTH v mobilním zařízení.
 2. Stiskněte tlačítko BLUETOOTH.

  Reproduktorový systém se automaticky připojí k naposledy připojenému mobilnímu zařízení.

 3. Ujistěte se, že indikátor BLUETOOTH na reproduktoru Bar svítí modře a že je na displeji na čelním panelu zobrazen nápis [BT].

  Připojení mezi reproduktorovým systémem a mobilním zařízením bylo navázáno.

 4. Spusťte přehrávání zvuku pomocí hudební aplikace v připojeném mobilním zařízení.

  Reproduktorový systém vydává zvuk.

 5. Upravte hlasitost.

  Pomocí tlačítek pro ovládání přehrávání na dálkovém ovládání můžete přehrát obsah nebo přehrávání pozastavit.

Poznámka

 • Pokud dochází ke zpoždění zvuku, lze situaci zlepšit nastavením možnosti [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Connection Quality] na [Priority on Stable Connection].

Tip

 • Pokud připojení není navázáno, vyberte v mobilním zařízení položku „HT-A7000“.

Odpojení mobilního zařízení

Proveďte kterýkoli z následujících kroků.

 • Vypněte funkci BLUETOOTH v mobilním zařízení.
 • Stiskněte tlačítko BLUETOOTH, když je na televizoru zobrazena obrazovka [Bluetooth Audio].
 • Nastavte položku [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] na [Transmitter] nebo [Off].
 • Vypněte reproduktorový systém nebo mobilní zařízení.