Reproduktorový systém se nemůže připojit k síti nebo je připojení k síti nestabilní.

  • Zkontrolujte, že je směrovač bezdrátové sítě LAN zapnutý.
  • Zkontrolujte připojení k síti a nastavení sítě.
  • V závislosti na prostředí (včetně materiálu, ze kterého jsou zdi), podmínkách pro příjem rádiových vln nebo překážkách mezi reproduktorovým systémem a směrovačem bezdrátové sítě LAN může být komunikační dosah kratší. Přemístěte reproduktorový systém a směrovač bezdrátové sítě LAN blíže k sobě.
  • Zařízení využívající frekvenční pásmo 2,4 GHz, například mikrovlnné trouby, BLUETOOTH zařízení nebo digitální bezdrátová zařízení, mohou rušit komunikaci. Přemístěte reproduktorový systém dále od těchto zařízení nebo tato zařízení vypněte.
  • Připojení k bezdrátové síti LAN může být v závislosti na okolních podmínkách nestabilní, obzvláště při používání funkce BLUETOOTH reproduktorového systému. V takovém případě upravte prostředí.