Poslech hudby spárováním mobilního zařízení, které je připojováno poprvé

Pokud chcete použít funkci BLUETOOTH, musíte reproduktorový systém a mobilní zařízení nejdříve spárovat.

 1. Stiskněte a 2 sekundy podržte tlačítko BLUETOOTH.
 2. Zkontrolujte, že indikátor BLUETOOTH na reproduktoru Bar rychle bliká modrou barvou a že je na displeji na čelním panelu zobrazen nápis [PAIRING].

  Reproduktorový systém přejde do režimu párování.

 3. Na mobilním zařízení vyhledejte reproduktorový systém provedením operace párování.

  Na obrazovce mobilního zařízení se objeví seznam nalezených zařízení BLUETOOTH.

  Informace o spárování zařízení BLUETOOTH a mobilního zařízení naleznete v návodu k použití mobilního zařízení.

 4. Spárujte reproduktorový systém a mobilní zařízení výběrem položky „HT-A7000“ ze seznamu na obrazovce mobilního zařízení.

  Pokud je vyžadováno heslo, zadejte „0000“.

 5. Ujistěte se, že indikátor BLUETOOTH na reproduktoru Bar svítí modře a že je na displeji na čelním panelu zobrazen nápis [BT].

  Připojení mezi reproduktorovým systémem a mobilním zařízením bylo navázáno.

 6. Spusťte přehrávání zvuku pomocí hudební aplikace v připojeném mobilním zařízení.

  Reproduktorový systém vydává zvuk.

 7. Upravte hlasitost.

  Pomocí tlačítek pro ovládání přehrávání na dálkovém ovládání můžete přehrát obsah nebo přehrávání pozastavit.

Kontrola stavu připojení funkce BLUETOOTH

Stav Indikátor BLUETOOTH
Během čekání na spárování Bliká rychle modře
Probíhá pokus o připojení Bliká modře
Připojení bylo navázáno Svítí modře

Tip

 • Pokud reproduktorový systém není spárován s žádným mobilním zařízením (například po zakoupení reproduktorového systému), systém přejde do režimu párování hned při přepnutí na vstup BLUETOOTH.
 • Proveďte párování pro druhé a další mobilní zařízení.