Na displeji na čelním panelu bliká střídavě [PRTCT], [PUSH], název reproduktoru ([SUB], [RL] nebo [RR]) a [POWER].

  • Vypněte jednotlivé reproduktory stisknutím tlačítka (napájení) na příslušném reproduktoru ([SUB]: volitelný subwoofer, [RL]: volitelný levý zadní reproduktor, [RR]: volitelný pravý zadní reproduktor). V případě volitelných zadních reproduktorů odpojte napájecí kabel a potom restartujte reproduktorový systém. V případě volitelného subwooferu odpojte napájecí kabel a ujistěte se, že nic neblokuje větrací otvory volitelného subwooferu. Potom reproduktorový systém restartujte. Pokud se správně připojí, na displeji na čelním panelu se obnoví normální zobrazení.