Nastavení připojení k bezdrátové síti v hlavní nabídce

Nejdříve zjistěte následující informace.

 • Název sítě (SSID)(*)
 • Bezpečnostní klíč (heslo)(**)

* SSID (Service Set Identifier) je název, který identifikuje konkrétní přístupový bod.

**Tyto informace by měly být k dispozici na štítku na směrovači bezdrátové sítě LAN / přístupovém bodu nebo v návodu k použití, případně je můžete získat od osoby, která bezdrátovou síť konfigurovala, nebo od poskytovatele internetových služeb.

 1. Stiskněte HOME.

  Na televizní obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

 2. Vyberte v hlavní nabídce [Setup] - [Advanced Settings].
 3. Vyberte možnost [Network Settings].

  Zkontrolujte, že je položka [Wi-Fi Connection] nastavena na hodnotu [On].

 4. Vyberte [Internet Settings] - [Next].
 5. Vyberte možnost [Search for Wi-Fi network].

  Na obrazovce televizoru se zobrazí seznam názvů sítí.

 6. Vyberte název požadované sítě (SSID).

  Pokud se chcete připojit k síti, které se nenachází v seznamu, vyberte položku [New connection registration] a postupujte podle zobrazených pokynů.

 7. Zadejte bezpečnostní klíč (nebo heslo) pomocí softwarové klávesnice a potom vyberte [Enter].

  Reproduktorový systém se začne připojovat k síti.