Nezobrazuje se obraz nebo se obraz nevysílá správně.

  • Vyberte vhodný vstup.
  • Pokud se nezobrazuje obraz, když je zvolen vstup TV, vyberte požadovaný televizní kanál pomocí dálkového ovládání televizoru.
  • Pokud se nezobrazuje obraz, když je zvolen vstup HDMI, stiskněte tlačítko přehrávání na připojeném zařízení.
  • Odpojte kabel HDMI, potom jej znovu připojte. Ujistěte se, že je kabel pevně zapojen.
  • Pokud se nezobrazuje obraz z připojeného zařízení nebo pokud se obraz z připojeného zařízení nezobrazuje správně, změňte nastavení položky [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2].
  • Reproduktorový systém je připojen ke vstupnímu zařízení, které neodpovídá standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). V takovém případě zkontrolujte specifikace připojeného zařízení.