Dálkové ovládání

Ilustrace označující jednotlivé části dálkového ovládání

 1. (napájení)

  Zapnutí reproduktorového systému nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu.

  Tlačítko (MUSIC SERVICE)

  Pokud jste v reproduktorovém systému přehrávali hudbu ze služby Spotify, stisknutím tohoto tlačítka můžete přehrávání obnovit.

  Toto tlačítko nemusí být v některých zemích/oblastech k dispozici.

  BLUETOOTH

  TV

  HDMI1

  HDMI2

  USB

  ANALOG

 2. AUTO SOUND

  CINEMA

  MUSIC

  STANDARD

  VOICE

  IMMERSIVE AE

  NIGHT

 3. DIMMER

  DISPLAY

  Zobrazení informací o přehrávání na televizní obrazovce.

  Informace o přehrávání pro vstup TV se zobrazují na displeji na čelním panelu.

 4. (nahoru) / (dolů) / (doleva) / (doprava)

  (Enter)

  BACK

  OPTIONS

  Zobrazení nabídky možností na televizní obrazovce.

  Nabídka možností pro vstup TV se zobrazuje na displeji na čelním panelu.

  HOME

 5. REAR (hlasitost zadních reproduktorů) +/

  Nastavení hlasitosti volitelných zadních reproduktorů, když jsou připojeny.

  (hlasitost) +(*)/

  Upravuje hlasitost.

  SW (hlasitost subwooferu) +/

  Nastavení hlasitosti vestavěného subwooferu nebo volitelného subwooferu, když je připojen.

  (ztlumení)

  Dočasné vypnutí zvuku.

 6. TV/AUDIO SYSTEM

  Přepnutí výstupu zvuku připojeného televizoru mezi reproduktory televizoru a reproduktorového systému.

  Poznámka

  • Toto tlačítko funguje za následujících podmínek.
   • Připojený televizor je kompatibilní s funkcí ovládání zvuku systému.
   • V reproduktorovém systému je zapnutá funkce Ovládání zařízení HDMI.
 7. Tlačítka pro ovládání přehrávání

  (předchozí) / (další)

  Vybírá předchozí/další stopu nebo soubor.

  Stisknutím a podržením během přehrávání lze využít rychlý posun zpět nebo vpřed.

  (přehrát/pozastavit)(*)

  Spuštění, pozastavení nebo opakované spuštění přehrávání (obnovení přehrávání).

 8. AUDIO(*)

*Tlačítka AUDIO, (přehrát/pozastavit) a (hlasitost) + jsou opatřena hmatovou tečkou. To lze využít jako pomůcku při ovládání.

Výměna baterií v dálkovém ovládání

Když reproduktorový systém nereaguje na dálkové ovládání, vyměňte obě baterie za nové.

Při výměně použijte manganové baterie R03 (velikost AAA).