Z reproduktorového systému nevychází zvuk z připojeného mobilního zařízení BLUETOOTH.

  • Ujistěte se, že na reproduktoru Bar svítí indikátor BLUETOOTH .
  • Umístěte reproduktorový systém a BLUETOOTH zařízení blíže k sobě.
  • Pokud se v blízkosti nachází zařízení, které vytváří elektromagnetické záření, například zařízení využívající bezdrátové sítě LAN, jiná BLUETOOTH zařízení nebo mikrovlnná trouba, umístěte toto zařízení dále od reproduktorového systému.
  • Odstraňte veškeré překážky mezi reproduktorovým systémem a BLUETOOTH zařízením nebo přemístěte reproduktorový systém dále od překážky.
  • Přemístěte připojené zařízení BLUETOOTH.
  • Přepněte frekvenci bezdrátové sítě LAN bezdrátového směrovače nebo počítače, které se nacházejí v okolí, na pásmo 5 GHz.
  • Zvyšte na připojeném zařízení BLUETOOTH hlasitost.