[System Settings]

[Language]

Můžete vybrat požadovaný jazyk pro obrazové rozhraní reproduktorového systému.


[IR-Repeater]

[On]: Signály dálkového ovládání televizoru jsou vysílány ze zadní strany reproduktoru Bar.

[Off]: Vypnutí funkce.


[Network/Bluetooth Standby]

[On]: Reproduktorový systém lze zapnout přes síť nebo funkci BLUETOOTH.

[Off]: Můžete snížit spotřebu energie v pohotovostním režimu. Po zapnutí reproduktorového systému v tomto režimu se zvuk z volitelného subwooferu nebo zadních reproduktorů může začít ozývat až po určité prodlevě.

Poznámka

  • Pokud aktivujete funkci Chromecast built-in, položka [Network/Bluetooth Standby] se automaticky přepne na hodnotu [On].
  • Pokud nastavíte položku [RF Channel] na hodnotu [On], položka [Network/Bluetooth Standby] se automaticky přepne na hodnotu [On].


[Auto Standby]

[On]: Zapnutí funkce [Auto Standby]. Pokud reproduktorový systém přibližně 20 minut nepoužíváte, zatímco není přijímán žádný signál, systém automaticky přejde do pohotovostního režimu.

[Off]: Vypnuto


[Device Name Setting]

Můžete libovolně změnit název reproduktorového systému pro následující funkce.

  • Funkce BLUETOOTH
  • Domácí síť
  • Spotify
  • Chromecast built-in

Postupujte podle zobrazených pokynů a zadejte název pomocí softwarové klávesnice.


[System Information]

Můžete zobrazit informace o reproduktorovém systému, jako je verze softwaru.


[Software License Information]

Můžete zobrazit informace o softwarové licenci.