Používání služby Spotify

Můžete vybrat hudbu v aplikaci Spotify a přehrát ji přes reproduktorový systém.

Přehrávání hudby v reproduktorovém systému pomocí funkce „Spotify Connect

Hudbu ze Spotify můžeš ovládat na dálku přes telefon, tablet nebo počítač. Na stránce spotify.com/connect najdeš, jak na to

Tip

  • Pokud je položka [Network/Bluetooth Standby] nastavena na hodnotu [On], můžete hudbu rychle přehrát, i když je reproduktorový systém v pohotovostním režimu.
  • Pokud přehrávaný obsah podporuje tuto funkci, na obrazovce přehrávání se zobrazí obrázek, například obal alba.

Pokračování v přehrávání hudby, která byla přehrávána v mobilním zařízení

  1. Stiskněte MUSIC SERVICE.

    Pokud jste v reproduktorovém systému dříve přehrávali hudbu ze služby Spotify, bude obnoveno přehrávání hudby, kterou jste ve službě Spotify přehrávali.

Poznámka

  • Aplikace Spotify nemusí být v některých zemích/oblastech k dispozici.