Ochrana autorských práv a ochranné známky

Tento reproduktorový systém využívá technologie Dolby(*) Digital a DTS(**) Digital Surround System.

*Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

**Informace o patentech DTS naleznete zde: http://patents.dts.com.
Vyrobeno s licencí od společnosti DTS, Inc. DTS, DTS:X a logo DTS:X jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. © 2020 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.


Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Sony Corporation tyto značky používá na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.


Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.


Google, Google Play, Google Home a Chromecast built-in jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Služba Google Assistant není k dispozici ve všech jazycích a zemích.


Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.


Použití známky Works with Apple znamená, že příslušenství funguje s technologií označenou ve známce a že vývojář certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů značky Apple.


Logo „BRAVIA“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.


WALKMAN® a logo WALKMAN® jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.


„PlayStation“ je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.


Technologie kódování zvuku a patenty MPEG Layer-3 jsou použity na základě licence od společností Fraunhofer IIS a Thomson.


Windows Media je buď registrovaná ochranná známka, nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích.

Tento produkt je chráněn určitými právy ochrany duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Používání nebo šíření takové technologie mimo tento produkt bez licence od společnosti Microsoft nebo od autorizované pobočky společnosti Microsoft je zakázáno.


Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi Alliance® jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.


Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ a WPA2™ jsou ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.


LDAC™ a logo LDAC jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností Sony, která umožňuje přenášení zvukového obsahu s vysokým rozlišením (Hi-Res Audio) prostřednictvím připojení Bluetooth. Na rozdíl od ostatních technologií kódování kompatibilních s Bluetooth, jako je SBC, funguje bez převádění obsahu ve formátu Hi-Res Audio(*) na nižší kvalitu a v porovnání s ostatními technologiemi umožňuje přes bezdrátovou síť Bluetooth přenášet přibližně trojnásobek dat(**) s nebývalou kvalitou zvuku prostřednictvím účinného kódování a optimalizované tvorby paketů.

* Kromě obsahu ve formátu DSD

** V porovnání s formátem SBC (Subband Coding), když je zvolena přenosová rychlost 990 kb/s (96/48 kHz) nebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz)


Tento výrobek obsahuje software, který podléhá licenci GNU General Public License („GPL“) nebo licenci GNU Lesser General Public License („LGPL“). Tyto licence stanoví, že zákazníci mají právo získat, upravit a dále distribuovat zdrojový kód příslušného softwaru v souladu s podmínkami licence GPL nebo LGPL.


Podrobnosti o GPL, LGPL a dalších softwarových licencích najdete ve výrobku v části [Software License Information] v nabídce [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings].


V souladu s požadavky licence GPLv2 (a dalších licencí) můžete kopii příslušného zdrojového kódu nalézt na adrese https://oss.sony.net/Products/Linux


V souladu s požadavky licence GPLv2 od nás můžete obdržet zdrojový kód na fyzickém médiu, a to po dobu tří let od chvíle, kdy jsme provedli poslední dodávku tohoto produktu. Žádost lze podat prostřednictvím formuláře na adrese https://oss.sony.net/Products/Linux

Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tyto informace.


Společnost Sony nemůže odpovídat na dotazy týkající se obsahu tohoto zdrojového kódu.


„DSEE Extreme“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.


„TRILUMINOS“ a logo „TRILUMINOS“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.


Software Spotify podléhá licencím třetích stran, jejichž seznam je uveden zde:

https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.


Spotify a loga Spotify jsou ochranné známky skupiny Spotify Group.(*)

* V závislosti na zemi nebo oblasti tato funkce nemusí být k dispozici.


Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích poboček.


Všechny ostatní ochranné známky jsou ochranné známky příslušných vlastníků.