[Audio Settings]

[360 Spatial Sound Mapping]

Vytváří úžasný 360 Spatial Sound zážitek, díky kterému bude zvuk působit prostorovějším dojmem, jako kdyby bylo v místnosti více reproduktorů.
Abyste mohli použít toto nastavení, připojte volitelné zadní reproduktory.

[On]: Zapne funkci [360 Spatial Sound Mapping].

[Off]: Vypne funkci [360 Spatial Sound Mapping].

Poznámka

 • Když je zařízení BLUETOOTHpřipojené v režimu vysílání BLUETOOTH, nastavení [360 Spatial Sound Mapping] je deaktivováno.


[DSEE Extreme]

Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je jako zvukový režim nastavena možnost [Auto Sound](*) nebo [Music].

[On]: Přesně převzorkovává komprimovanou hudbu pomocí technologie využívající umělou inteligenci, díky čemuž máte pocit, že se nacházíte v nahrávacím studiu nebo na koncertu.

[Off]: Vypnuto

*Pouze tehdy, když je vybrána možnost [Music] s nastavením [Auto Sound].

Poznámka

 • Tato funkce je kompatibilní s dvoukanálovými digitálními vstupními signály se vzorkovacím kmitočtem 44,1 kHz nebo 48 kHz.
 • Tato funkce není kompatibilní se signály DSD.
 • Vzorkovací kmitočet / bitová hloubka je po převzorkování až 96 kHz / 24 bitů.
 • V následujících situacích tato funkce nefunguje.
  • Používá se funkce Chromecast built-in.
  • Položka [Advanced Auto Volume] je nastavena na hodnotu [On].
  • Funkce Immersive Audio Enhancement je nastavena na hodnotu [Immersive Audio Enhancement: On].


[Audio DRC]

Můžete omezit dynamický rozsah audio signálu, aby byly lépe slyšet tiché zvuky.

[Auto]: Automatická komprimace zvuku ve formátu Dolby TrueHD.

[On]: Reprodukce zvukové stopy ve formátu Dolby a DTS se zamýšleným dynamickým rozsahem.

[Off]: Žádná komprimace dynamického rozsahu.


[Sound Effect]

Můžete vybrat zvukové efekty, například zvukový režim.
Můžete změnit nastavení, když je možnost [Audio Settings] - [360 Spatial Sound Mapping] nastavena na [Off].
Když jsou sluchátka připojena pomocí funkce BLUETOOTH, tato funkce není k dispozici.

[Sound Mode On]: Vertical Surround Engine rozšiřuje kanály prostorových a horních reproduktorů, čímž vytváří efekt virtuálního prostorového zvuku, který vás zcela obklopí; používá se ve zvukovém režimu a v režimu Immersive Audio Enhancement.

[Dolby Speaker Virtualizer]: Dolby Speaker Virtualizer rozšiřuje kanály prostorových a výškových reproduktorů, čímž vytváří efekt virtuálního prostorového zvuku, který vás zcela obklopí; používá se při přehrávání formátu Dolby. Vypne zvukové efekty kromě formátu Dolby.

[DTS Neural:X]: Provádí upmixing podle prostorového prostředí. Tato funkce je vypnutá, když je vzorkovací kmitočet 96 kHz – 192 kHz nebo když se přehrává formát Dolby nebo DSD.


[Advanced Auto Volume]

Můžete omezit rozdíl v hlasitosti způsobený vstupním signálem. Tato funkce je užitečná, když je hlasitost televizní reklamy vyšší než hlasitost sledovaného programu.

[On]: Automatická úprava hlasitosti.

[Off]: Vypnuto

Poznámka

 • Funkce Advanced Auto Volume není vhodná pro poslech hudby.