Reproduktorový systém nelze vypnout nebo nelze použít možnost [Advanced Settings]. / Při stisknutí tlačítka napájení se na displeji na čelním panelu zobrazí [.DEMO] a reproduktorový systém nelze vypnout.

  • Je možné, že je reproduktorový systém v demonstračním režimu. Chcete-li demonstrační režim zrušit, resetujte reproduktorový systém. Stiskněte a na dobu delší než 5 sekund podržte tlačítka (napájení) a  (hlasitost) na reproduktoru Bar.