O příručkách k reproduktorovému systému

Informace obsažené v každé příručce jsou uvedeny níže.

Počáteční instrukce

Představuje počáteční postupy týkající se instalace a připojení pro použití reproduktorového systému a obsluhy, dokud nezačnete přehrávat hudbu.


Návod k použití

Vysvětluje základní kroky obsluhy.

  • Připojení k televizoru nebo dalším zařízením
  • Přehrávání hudby/zvuku ze zařízení připojených kabelem HDMI nebo pomocí funkce BLUETOOTH
  • Nastavení zvuku atd.


Uživatelská příručka (webová příručka; tento dokument)

Popisuje všechny kroky obsluhy včetně pokročilého použití.

  • Přehrávání hudby/zvuku pomocí funkce sítě
  • Podrobnosti o položkách nabídky atd.

Tip

  • Pokyny v těchto příručkách popisují obsluhu pomocí ovládacích prvků na dálkovém ovládání.
    Pokud mají tlačítka na reproduktoru Bar stejný nebo podobný název jak tlačítka na dálkovém ovládání, můžete použít tato tlačítka.
  • Znaky v závorkách [ ] se zobrazují na televizní obrazovce nebo na displeji na čelním panelu.
  • Na obrázcích jsou vynechány detaily.