Pokud je bezdrátový přenos nestabilní

Používáte-li více bezdrátových systémů, například bezdrátovou síť LAN, mohou být signály bezdrátového připojení nestabilní. V takovém případě může být přenos zlepšen změnou následujícího nastavení.

 1. Stiskněte HOME.

  Na televizní obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

 2. Vyberte v hlavní nabídce [Setup] - [Advanced Settings].
 3. Vyberte [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel].
 4. Vyberte požadované nastavení.
  • [On]: Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Reproduktorový systém automaticky vybere lepší kanál pro přenos. Odolnější režim vůči bezdrátovému rušení.
  • [Off]: Reproduktorový systém vybere kanál z omezeného frekvenčního pásma, aby nedocházelo k rušení bezdrátového připojení externími vlivy. Pokud při používání nastavení [On] dochází k výpadkům zvuku, výběr nastavení [Off] může situaci zlepšit.

Poznámka

 • Pokud změníte nastavení [RF Channel] z možnosti [Off] na [On], může opětovné připojení trvat 1 minutu.
 • Toto nastavení se nezobrazí v závislosti na zemích/oblastech.