Připojení k elektrické zásuvce

  1. Připojte napájecí kabel (součást balení) ke vstupu střídavého proudu na reproduktoru Bar a poté jej připojte k elektrické zásuvce.

    Napájecí kabel (součást balení)