Snímače televizoru nefungují správně.

  • Reproduktor Bar může blokovat některé snímače (například snímač jasu), přijímač dálkového ovládání na televizoru nebo vysílač signálu pro 3D brýle (infračervený přenos) 3D televizoru, který podporuje systém infračervených 3D brýlí, případně bezdrátovou komunikaci. Umístěte reproduktor Bar dále od televizoru, ale do takové vzdálenosti, aby mohla tato zařízení správně fungovat. Informace o umístění snímačů a přijímače signálu dálkového ovládání naleznete v návodu k použití televizoru.