Zřetelnější dialogy (VOICE)

  1. Stisknutím tlačítka VOICE funkci zapnete nebo vypnete.

    Na televizní obrazovce se zobrazí nastavení režimu hlasu.

    • [Voice: On]: Dialog je zřetelnější díky vylepšení pásma dialogu.
    • [Voice: Off]: Deaktivace funkce režim hlasu.

Poznámka

  • Když je vybrán vstup TV, nastavení režimu hlasu se na televizní obrazovce nezobrazuje. V takovém případě můžete nastavení režimu hlasu zkontrolovat na displeji na čelním panelu.
  • Když je BLUETOOTH zařízení připojené v režimu vysílání BLUETOOTH, režim hlasu je vypnutý.