Poslech zvuku ze spárovaného televizoru

 1. Zapněte televizor pomocí dálkového ovládání televizoru.

  Reproduktorový systém se zapne společně s televizorem a zvuk z televizoru bude reprodukován reproduktorovým systémem.

 2. Vyberte program nebo vstup zařízení pomocí dálkového ovládání televizoru.

  Zvuk k obrazu na obrazovce televizoru bude vycházet z reproduktorového systému.

 3. Hlasitost reproduktorového systému můžete nastavit pomocí dálkového ovládání televizoru.

  Při stisknutí tlačítka ztlumení na dálkovém ovládání televizoru bude zvuk dočasně ztlumen.

Tip

 • Když televizor vypnete, vypne se i reproduktorový systém.

Informace o používání dálkového ovládání dodaného s reproduktorovým systémem

Můžete používat následující tlačítka.

Poznámka

 • Pokud pomocí dálkového ovládání dodaného s reproduktorovým systémem vyberete jiný vstup než TV, zvuk z televizoru nebude reproduktorovým systémem reprodukován. Pokud chcete reprodukovat zvuk z televizoru, přepněte na vstup TV stisknutím tlačítka TV na dálkovém ovládání.
 • Pokud je televizor připojen pomocí funkce BLUETOOTH, následující tlačítka dálkového ovládání nefungují.
  (nahoru) / (dolů) / (doleva) / (doprava), (Enter), BACK, HOME, DISPLAY, OPTIONS, (přehrát/pozastavit), (předchozí) / (další)