Užívejte si prostorový zvuk, který vás pohltí (IMMERSIVE AE)

Efektivním využitím zvukových režimů se můžete nechat pohltit zvukem, který nepřichází jen z horizontálního směru, ale také seshora. Tato funkce také funguje pro 2.0 kanálový signál, jako jsou televizní programy.

 1. Stisknutím tlačítka IMMERSIVE AE funkci zapnete nebo vypnete.

  Na obrazovce televizoru se zobrazí nastavení funkce Immersive Audio Enhancement.

  • [Immersive Audio Enhancement: On]: Aktivace funkce Immersive Audio Enhancement.
  • [Immersive Audio Enhancement: Off]: Deaktivace funkce Immersive Audio Enhancement.

Poznámka

 • Funkce Immersive Audio Enhancement je k dispozici pouze tehdy, pokud je možnost [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [Sound Effect] nastavena na hodnotu [Sound Mode On] nebo pokud je možnost [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [360 Spatial Sound Mapping] nastavena na hodnotu [On].
 • Za následujících podmínek nelze nastavení změnit, ani pokud když stisknete tlačítko IMMERSIVE AE.
  • Je připojené zařízení BLUETOOTH v režimu vysílání BLUETOOTH.
  • Je přehráván zkušební tón.
 • Prostorový efekt ze všech směrů se liší v závislosti na zdroji zvuku.
 • Když je vybrán vstup TV, nastavení funkce Immersive Audio Enhancement se na obrazovce televizoru nezobrazuje. V takovém případě můžete nastavení Immersive Audio Enhancement zkontrolovat na displeji na čelním panelu.
 • V závislosti na zdroji, jako je Dolby Atmos, může být toto nastavení pevně zapnuté a nemusí být možné je změnit.