Jasný zvuk při nízké hlasitosti v noci (NIGHT)

  1. Stisknutím tlačítka NIGHT funkci zapnete nebo vypnete.

    Na televizní obrazovce se zobrazí nastavení nočního režimu.

    • [Night: On]: Zvuk je reprodukován s nízkou hlasitostí a s minimální ztrátou věrnosti a zřetelnosti dialogu.
    • [Night: Off]: Deaktivace funkce noční režim.

Poznámka

  • Když reproduktorový systém vypnete, toto nastavení se automaticky vypne [Night: Off].
  • Když je vybrán vstup TV, nastavení nočního režimu se na televizní obrazovce nezobrazuje. V takovém případě můžete nastavení nočního režimu zkontrolovat na displeji na čelním panelu.
  • Když je BLUETOOTH zařízení připojené v režimu vysílání BLUETOOTH, noční režim je vypnutý.