Ovládání reproduktorového systému vzájemným propojením s televizorem (funkce Ovládání zařízení HDMI)

Pokud připojíte televizor kompatibilní s funkcí Ovládání zařízení HDMI pomocí kabelu HDMI, budete moci propojit ovládání reproduktorového systému, například zapnutí/vypnutí nebo nastavení zvuku, s televizorem.

O funkci Ovládání zařízení HDMI

Funkce Ovládání zařízení HDMI umožňuje propojeně ovládat zařízení spojená kabelem HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Tato funkce je k dispozici pro zařízení kompatibilní s funkcí Ovládání zařízení HDMI, ovšem nemusí fungovat, pokud jsou spojená zařízení, která nejsou vyrobená společností Sony.

Příprava pro ovládání systému jeho propojením s televizorem

Aktivujte funkci Ovládání zařízení HDMI v televizoru, který je připojen k reproduktorovému systému kabelem HDMI.

Výchozí nastavení funkce Ovládání zařízení HDMI reproduktorového systému je [On].

Tip

  • Pokud k televizoru připojujete zařízení, jako je přehrávač disků Blu-ray Disc, pomocí kabelu HDMI, aktivujte v zařízení funkci Ovládání zařízení HDMI.
  • Informace o aktivaci funkce Ovládání zařízení HDMI v televizoru nebo přehrávači disků Blu-ray Disc najdete v jejich návodu k použití.
  • Pokud aktivujete funkci Ovládání zařízení HDMI (synchronizace „BRAVIA“) při používání televizoru vyrobeného společností Sony, bude také automaticky aktivována funkce Ovládání zařízení HDMI v reproduktorovém systému. Po dokončení nastavení se na displeji na čelním panelu zobrazí [DONE].

Ovládání napájení nebo hlasitosti pomocí dálkového ovládání televizoru

Při zapnutí/vypnutí televizoru nebo nastavení hlasitosti pomocí dálkového ovládání televizoru jsou funkce napájení reproduktorového systému nebo nastavení hlasitosti vzájemně propojeny.

Televizor

Dálkové ovládání televizoru

Propojení napájení

Když zapnete nebo vypnete televizor, reproduktorový systém se automaticky zapne nebo vypne.

Poznámka

  • Pokud reproduktorový systém vypnete předtím, než vypnete televizor, reproduktorový systém se při příštím zapnutí televizoru nemusí automaticky zapnout. V takovém případě proveďte následující postup.
    • V nabídce televizoru vyberte reproduktorový systém pro zvukové výstupní zařízení.
    • Při používání televizoru Sony zapněte reproduktorový systém, když je televizor zapnutý.

Nastavení hlasitosti

Zvuk sledovaného televizoru je automaticky reprodukován reproduktorovým systémem. Hlasitost reproduktorového systému můžete nastavit dálkovým ovládáním televizoru.

Další funkce vzájemného propojení

Používání nabídky pomocí dálkového ovládání televizoru

Nabídku reproduktorového systému můžete ovládat výběrem názvu reproduktorového systému při změně vstupu nebo obsluhou nabídky synchronizace na televizoru.

Poznámka

  • Některé televizory Sony podporují nabídku synchronizace. Informace o podpoře nabídky synchronizace naleznete v návodu k použití televizoru.

Sledování jazyka

Když změníte jazyk zobrazení v televizoru, změní se i jazyk zobrazení v reproduktorovém systému.

Funkce přehrávání jedním dotykem

Když přehráváte obsah například v přehrávači disků Blu-ray Disc nebo na konzoli „PlayStation®4“, které jsou připojeny k televizoru, reproduktorový systém a televizor se automaticky zapnou.

Tip

  • Nastavení Ovládání zařízení HDMI můžete změnit výběrem položky [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] v hlavní nabídce.