[Bluetooth Settings]

[Bluetooth Mode]

Prostřednictvím tohoto reproduktorového systému můžete přehrávat obsah ze zařízení BLUETOOTH, případně můžete poslouchat zvuk z tohoto zařízení prostřednictvím sluchátek BLUETOOTH.

[Receiver]: Reproduktorový systém je v režimu přijímače, ve kterém může přijímat a reprodukovat zvuk z BLUETOOTH zařízení.

[Transmitter]: Reproduktorový systém je v režimu vysílače, ve kterém může odesílat zvuk do BLUETOOTH sluchátek. Při přepnutí vstupu reproduktorového systému se na displeji na čelním panelu zobrazí [BT TX].

[Off]: Funkce BLUETOOTH je vypnutá a nelze vybrat vstup [Bluetooth Audio].

Poznámka

  • Když je možnost [Bluetooth Mode] nastavena na [Transmitter], jsou následující nastavení deaktivována.
    • [360 Spatial Sound Mapping]
    • [Sound Effect]


[Device List]

Když je položka [Bluetooth Mode] nastavena na hodnotu [Receiver]: Zobrazí se seznam spárovaných BLUETOOTH zařízení.

Když je položka [Bluetooth Mode] nastavena na hodnotu [Transmitter]: Zobrazí se seznam spárovaných a nalezených BLUETOOTH sluchátek.


[Bluetooth Connection Quality]

Můžete nastavit kvalitu připojení BLUETOOTH pro poslech zvuku z mobilního zařízení pomocí tohoto reproduktorového systému.

Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka [Bluetooth Mode] nastavena na hodnotu [Receiver].

[Priority on Sound Quality]: Priorita kvality zvuku. V závislosti na kompatibilním kodeku připojeného zařízení se automaticky vybere kodek LDAC, AAC nebo SBC.

[Priority on Stable Connection]: Priorita stabilního připojení. Pro kodek je použito nastavení SBC.

Poznámka

  • Při připojení BLUETOOTH zařízení nastavení [Bluetooth Connection Quality] nelze změnit.


[Wireless Playback Quality]

Můžete nastavit přenosovou rychlost pro přehrávání LDAC. Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka [Bluetooth Mode] nastavena na hodnotu [Transmitter].

[LDAC Sound Quality]: Aktivace kodeku LDAC a použití nejvyšší přenosové rychlosti. Zvuk je odesílán ve vyšší kvalitě. Pokud ovšem není kvalita spojení dostatečná, přehrávání zvuku může být nestabilní. Pokud není přehrávání zvuku v tomto režimu stabilní, vyberte nastavení [LDAC Stable Connection (Auto)].

[LDAC Stable Connection (Auto)]: Aktivace kodeku LDAC a přenosová rychlost se automaticky mění v závislosti na prostředí.

[SBC Sound Quality]: Zapnutí kodeku SBC. Zvuk je odesílán ve vyšší kvalitě.

[SBC Stable Connection (Auto)]: Aktivace kodeku SBC a přenosová rychlost se automaticky mění v závislosti na prostředí.

Poznámka

  • Při připojení BLUETOOTH zařízení nastavení [Wireless Playback Quality] nelze změnit.