Není slyšet žádný zvuk ze zařízení připojeného k reproduktorovému systému nebo je tento zvuk velmi tichý.

  • Stiskněte tlačítko (hlasitost) + na dálkovém ovládání a zkontrolujte úroveň hlasitosti.
  • Zrušte funkci ztlumení stisknutím tlačítka (ztlumení) nebo (hlasitost) + na dálkovém ovládání.
  • Ujistěte se, že je správně zvolen vstupní zdroj. Vyzkoušejte ostatní vstupní zdroje stisknutím tlačítka pro výběr vstupu na dálkovém ovládání (TV/HDMI1/HDMI2/ANALOG/USB/BLUETOOTH).
  • Ujistěte se, že jsou konektory řádně zapojeny.
  • Když přehráváte obsah kompatibilní s technologií ochrany autorských práv (HDCP), je možné, že zvuk nebude moci být reproduktorovým systémem reprodukován.
  • Změňte nastavení položky [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2].