Poslech zvuku televizoru při bezdrátovém propojení reproduktorového systému a televizoru

Reproduktorový systém a televizor musíte spárovat pomocí funkce BLUETOOTH.

Párování je proces vyžadovaný pro předběžnou vzájemnou registraci informací o bezdrátově připojovaných zařízeních BLUETOOTH.

 1. Zapněte televizor.
 2. Stisknutím tlačítka (napájení) zapněte reproduktorový systém.
 3. Stiskněte současně tlačítko BLUETOOTH na reproduktoru Bar a tlačítko TV na dálkovém ovládání a podržte je na dobu 5 sekund.

  Ilustrace ukazující umístění tlačítka BLUETOOTH na reproduktoru Bar. Na pravé straně vršku reproduktoru Bar se nacházejí tlačítka. Tlačítko BLUETOOTH je čtvrté zprava.

  Tlačítko BLUETOOTH

 4. Zkontrolujte, že indikátor BLUETOOTH na reproduktoru Bar rychle bliká modrou barvou a že je na displeji na čelním panelu zobrazen nápis [PAIRING].

  Reproduktorový systém přejde do režimu párování BLUETOOTH.

 5. Vyhledejte reproduktorový systém provedením operace párování v televizoru.

  Na obrazovce televizoru se objeví seznam nalezených zařízení BLUETOOTH.

  Informace o spárování zařízení BLUETOOTH s televizorem naleznete v návodu k použití televizoru.

 6. Spárujte reproduktorový systém a televizor výběrem položky „HT-A7000“ ze seznamu na obrazovce televizoru.
 7. Ujistěte se, že indikátor BLUETOOTH na reproduktoru Bar svítí modře a že je na displeji na čelním panelu zobrazen nápis [TV (BT)].

  Připojení mezi reproduktorovým systémem a televizorem bylo navázáno.

 8. Vyberte program nebo vstup zařízení pomocí dálkového ovládání televizoru.

  Zvuk k obrazu na obrazovce televizoru bude vycházet z reproduktorového systému.

 9. Hlasitost reproduktorového systému můžete nastavit pomocí dálkového ovládání televizoru.

  Při stisknutí tlačítka ztlumení na dálkovém ovládání televizoru bude zvuk dočasně ztlumen.

Poznámka

 • Pokud se zvuk televizoru z reproduktorového systému neozývá, stiskněte tlačítko TV a zkontrolujte stav displeje na čelním panelu a indikátorů na reproduktoru Bar.
  • Na displeji na čelním panelu se zobrazuje nápis [TV (BT)]: Reproduktorový systém a televizor jsou propojeny a zvuk televizoru vychází z reproduktorového systému.
  • Indikátor BLUETOOTH rychle bliká a na displeji na čelním panelu se zobrazuje nápis [PAIRING]: Proveďte spárování v televizoru.
  • Na displeji na čelním panelu se zobrazuje nápis [TV]: Proveďte kroky od začátku.
 • Když propojíte reproduktorový systém a televizor kabelem HDMI, připojení BLUETOOTH bude zrušeno. Pokud chcete reproduktorový systém a televizor znovu propojit pomocí funkce BLUETOOTH, odpojte kabel HDMI, potom proveďte připojení znovu od začátku.