Připojení televizoru, který není kompatibilní s funkcí ARC/eARC

 1. Propojte konektor HDMI IN na televizoru a konektor HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) na reproduktorovém systému pomocí kabelu HDMI (součást balení).

  Kabel HDMI (součást balení)

  Televizor

 2. Propojte optický digitální výstupní konektor na televizoru a konektor TV IN (OPT) na reproduktorovém systému pomocí optického digitálního kabelu (není součástí balení).

  Televizor

  Optický digitální kabel (není součástí balení)

Poznámka

 • Ujistěte se, že jsou konektory řádně zapojeny.
 • Zkontrolujte tvar zástrčky a konektoru na reproduktoru Bar a televizoru a pak zasuňte zástrčku optického digitálního kabelu ve správném směru. Pokud je zástrčka zasunuta silou v nesprávném směru, může dojít k poškození konektoru a zástrčky.