Používání služby AirPlay

Reproduktorový systém je kompatibilní s technologií AirPlay 2. Můžete vybrat hudební obsah v zařízení se systémem iOS, jako je iPhone, iPad nebo iPod touch, a přehrát ji přes reproduktorový systém.

  1. Připojte zařízení iOS prostřednictvím Wi-Fi k síti, ke které je připojen reproduktorový systém.
  2. Přehrajte v zařízení iOS hudbu, kterou chcete streamovat.
  3. Zobrazte v zařízení iOS ikonu AirPlay ( ) a klepněte na ni.
  4. V zařízení iOS vyberte reproduktorový systém jako reproduktor, do kterého chcete streamovat hudbu.

    Hudba bude vycházet z reproduktorového systému.

Tip

  • Současně s reproduktorovým systémem můžete vybrat i další reproduktory a streamovat hudbu přes více reproduktorů.

Streamování hudby do reproduktorového systému a ovládání pomocí služby Siri

Když přidáte reproduktorový systém do aplikace Home v zařízení iOS, budete moci streamovat hudbu do reproduktorového systému s hlasovým ovládáním pomocí služby Siri.

Poznámka

  • Reproduktorový systém nemá mikrofon, proto jej nelze ovládat tím, že byste do systému mluvili.
  • V reproduktorovém systému nejsou k dispozici všechny funkce služby Siri.