Obsah HDR nelze zobrazit jako obsah s vysokým dynamický rozsahem.

  • Zkontrolujte nastavení televizoru a připojeného zařízení. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru a připojeného zařízení.
  • V závislosti na nastavení [HDMI Signal Format] nemusí být AV zařízení schopné generovat výstup obsahu HDR ve formátu HDR. Změňte nastavení [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2] podle formátu obrazu, který je podporován AV zařízením.