Funkce Ovládání zařízení HDMI nefunguje správně.

 • Zkontrolujte spojení s reproduktorovým systémem.
 • Zapněte v televizoru funkci Ovládání zařízení HDMI. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.
 • Chvilku počkejte, potom to zkuste znovu. Když reproduktorový systém odpojíte, bude chvilku trvat, než jej budete moci ovládat. Počkejte 15 sekund nebo déle, potom to zkuste znovu.
 • Ujistěte se, že zařízení připojená k reproduktorovému systému podporují funkci Ovládání zařízení HDMI.
 • Aktivujte funkci Ovládání zařízení HDMI v zařízeních připojených k reproduktorovému systému. Podrobnosti naleznete v návodu k použití zařízení.
 • Typ a počet zařízení, která je možné ovládat pomocí funkce Ovládání zařízení HDMI, je standardem HDMI CEC omezen následujícím způsobem:
  • Záznamová zařízení (rekordér disků Blu-ray, rekordér DVD apod.): až 3 zařízení
  • Přehrávací zařízení (přehrávač disků Blu-ray, přehrávač DVD apod.): až 3 zařízení (reproduktorový systém používá jedno z nich)
  • Tunerová zařízení: až 4 zařízení
  • Audio systém (přijímač/sluchátka): maximálně 1 zařízení (používané tímto reproduktorovým systémem)