Řešení problémů

Pokud reproduktorový systém nefunguje správně, proveďte následující kroky v uvedeném pořadí.

1. Zjistěte příčinu a řešení problému v této uživatelské příručce nebo návodu k použití.
Postup řešení problémů je uveden v části „Řešení problémů“.

2. Zjistěte příčinu a řešení problému na webu podpory společnosti Sony.
Stránka podpory společnosti Sony nabízí nejnovější informace a časté otázky.

3. Resetujte reproduktorový systém.
Obnoví se původní hodnoty všech nastavení reproduktorového systému.

4. Pokud budou problémy přetrvávat, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.