Nelze navázat připojení přes BLUETOOTH.

  • Ujistěte se, že na reproduktoru Bar svítí indikátor BLUETOOTH .
  • Ujistěte se, že připojovaná BLUETOOTH sluchátka jsou zapnutá a že je na nich aktivovaná funkce BLUETOOTH.
  • Umístěte reproduktorový systém a BLUETOOTH sluchátka blíže k sobě.
  • Znovu spárujte reproduktorový systém a BLUETOOTH sluchátka. Je možné, že budete muset nejprve zrušit spárování BLUETOOTH sluchátek s reproduktorovým systémem.
  • Může dojít k vymazání informací o párování. Znovu proveďte postup pro spárování.