Instalace reproduktoru Bar

Reproduktor Bar nainstalujte blízko k televizoru. Reproduktor Bar lze instalovat na polici, například na stojanu pro televizor, nebo na zeď.

Instalace na polici/stojan

Reproduktor Bar nainstalujte do volného prostoru před televizorem.

Připevnění na zeď

Připevněte reproduktor Bar na zeď pod televizor.

Příprava volitelného subwooferu a/nebo zadních reproduktorů

Nakonfigurujte reproduktorový systém podle počátečních instrukcí. Poté k systému připojte volitelné reproduktory podle návodu k použití dodaného s volitelnými reproduktory.

Pokud volitelný reproduktor nelze k reproduktorovému systému připojit, můžete tento problém vyřešit resetováním reproduktorového systému. Podrobnosti naleznete v části „Resetování reproduktorového systému“.

Pokud zvuk z volitelných reproduktorů vynechává, může pomoci změna místa instalace nebo nastavení. Podrobnosti naleznete v části „ Z volitelných zadních reproduktorů / subwooferu nevychází žádný zvuk. “.

Poznámka

  • Před připojením reproduktorového systému odpojte napájecí kabely televizoru a AV zařízení od elektrické zásuvky. Znovu je připojte poté, co reproduktorový systém připojíte k televizoru a AV zařízením.
  • Neumisťujte do blízkosti reproduktorového systému kovové předměty. Bezdrátové funkce mohou být nestabilní.
  • Nezakrývejte vršek reproduktoru. Může byl přerušena reprodukce zvuku z horní části reproduktoru.
  • Na zadní straně reproduktoru jsou větrací otvory. Reproduktor umístěte do vzdálenosti alespoň 10 mm od televizoru.