Reproduktorový systém se nevypíná, ani když je vypnut televizor.

  • Zkontrolujte nastavení položky [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV]. Pokud chcete, aby se reproduktorový systém při vypnutí televizoru vypínal automaticky bez ohledu na nastavený vstup, nastavte položku [Standby Linked to TV] na [On]. Televizor musí podporovat funkci Ovládání zařízení HDMI. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.