Reproduktorový systém nereprodukuje žádný zvuk televizoru.

 • Zkontrolujte typ a připojení kabelu HDMI, kabelu pro režim středového TV reproduktoru nebo optického digitálního kabelu připojeného k reproduktorovému systému a televizoru.
 • Odpojte kabely, kterými je propojen televizor s reproduktorovým systémem, potom je znovu pevně připojte. Odpojte napájecí kabely televizoru a reproduktorového systému od elektrické zásuvky, potom je znovu připojte.
 • Když jsou reproduktorový systém a televizor propojeny kabelem HDMI, zkontrolujte následující.
  • Konektor HDMI připojeného televizoru má označení „eARC“ nebo „ARC“.
  • Funkce Ovládání zařízení HDMI v televizoru je zapnutá.
  • V televizoru je aktivována funkce eARC nebo ARC.
  • V reproduktorovém systému je možnost [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] nastavena na hodnotu [On] a možnost [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [TV Audio Input Mode] na hodnotu [Auto].
 • Pokud televizor není kompatibilní s funkcí eARC, nastavte položku [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [eARC] na hodnotu [Off].
 • Pokud váš televizor není kompatibilní s funkcí eARC nebo ARC, připojte optický digitální kabel. Pokud televizor není kompatibilní s funkcí eARC ani s funkcí ARC, zvuk z televizoru se nebude ozývat z reproduktorového systému, ani pokud bude reproduktorový systém připojen ke konektoru HDMI IN televizoru.
 • Přepněte vstup reproduktorového systému na vstup TV.
 • Zvyšte hlasitost na reproduktorovém systému nebo zrušte ztlumení.
 • Pokud se neozývá zvuk z přehrávače disků Blu-ray Disc, set-top boxu, herní konzole atd. připojených k televizoru, připojte zařízení ke konektoru HDMI IN 1 nebo HDMI IN 2reproduktorového systému a přepněte vstup reproduktorového systému na vstup připojeného zařízení ([HDMI1] nebo [HDMI2]).
 • V závislosti na pořadí, v jakém zapnete televizor a reproduktorový systém, může být reproduktorový systém ztlumen a na displeji na jeho čelním panelu se v takovém případě zobrazí [MUTING]. V takovém případě zapněte nejdříve televizor a až poté reproduktorový systém.
 • Stisknutím TV/AUDIO SYSTEM na dálkovém ovládání přepněte výstup pro zvuk připojeného televizoru nebo zvolte možnost audio systém pro nastavení reproduktorů v televizoru. Informace o nastavení televizoru naleznete v návodu k použití televizoru.