Při sledování televize

Je možné zvýšit hlasitost dialogu relativně k hlasitosti okolního hluku a zvýšit tak zřetelnost dialogu. Tato funkce funguje při přehrávání obsahu, který je kompatibilní s funkcí ovládání dialogu DTS:X.

Způsob nastavení se liší v závislosti na vstupu.

  1. Stiskněte OPTIONS, pomocí tlačítek (nahoru) / (dolů) zobrazte na displeji na čelním panelu položku [DIALOG], potom stiskněte (Enter).
  2. Nastavte hlasitost dialogu pomocí tlačítek (nahoru) / (dolů), potom stiskněte tlačítko (Enter).

    Lze nastavit hodnotu v rozmezí 0,0 dB až 6,0 dB v krocích po 1,0 dB.

  3. Stiskněte OPTIONS.

    Nabídka možností na displeji na čelním panelu se vypne.