Zvuk televizoru z reproduktorového systému je zpožděný oproti obrazu.

  • Pokud je hodnota prodlevy mezi obrazem a zvukem nastavena v rozmezí mezi 25 ms a 300 ms, nastavte ji na 0 ms.
  • V závislosti na zdroji zvuku se může objevit zvuková prodleva mezi zvukem a obrazem. Pokud je váš televizor vybaven funkcí zpožďování obrazu, použijte ji pro úpravu této prodlevy. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.