Když dálkové ovládání televizoru nefunguje

Pokud reproduktor Bar zakrývá snímač dálkového ovládání televizoru, je možné, že dálkové ovládání televizoru nebude fungovat. V takovém případě aktivujte v reproduktorovém systému funkci IR opakovače.

Televizor můžete ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru vysíláním signálu dálkového ovládání ze zadní části reproduktoru Bar.

  1. Stiskněte HOME.

    Na televizní obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

  2. Vyberte v hlavní nabídce [Setup] - [Advanced Settings].
  3. Vyberte [System Settings] - [IR-Repeater].

    Na televizní obrazovce se zobrazí obrazovka [IR-Repeater].

  4. Vyberte možnost [On].

Poznámka

  • Ověřte, že dálkovým ovládáním televizoru nelze televizor ovládat, a potom nastavte [IR-Repeater] na [On]. Pokud je položka nastavena na hodnotu [On], když dálkové ovládání může televizor ovládat, nemusí být příslušné operace dosaženo kvůli rušení mezi přímým příkazem z dálkového ovládání a příkazem z reproduktoru Bar.
  • I když je položka [IR-Repeater] nastavena na hodnotu [On], tato funkce nemusí fungovat u každého televizoru. Dálková ovládání jiných zařízení, například klimatizace, také nemusejí správně fungovat. V takovém případě změňte umístění reproduktorového systému nebo televizoru.