Při sledování televize

 1. Stiskněte OPTIONS.

  Na displeji na čelním panelu se zobrazí [SYNC].

 2. Stiskněte tlačítko (doprava) nebo (Enter).

  Na displeji na čelním panelu se zobrazí čas úpravy.

 3. Nastavte prodlevu pomocí tlačítek (nahoru) / (dolů), potom stiskněte tlačítko (Enter).

  Lze nastavit hodnotu v rozmezí 0 ms až 300 ms v krocích po 25 ms.

 4. Stiskněte OPTIONS.

  Nabídka možností na displeji na čelním panelu se vypne.