Sledování televize

  1. Stiskněte HOME.

    Na televizní obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

  2. Vyberte v hlavní nabídce [Watch] - [TV].
  3. Zvolte program pomocí dálkového ovládání televizoru.

    Na televizní obrazovce se zobrazí vybraný program a zvuk televizoru bude vycházet z reproduktorového systému.

  4. Upravte hlasitost.

Poznámka

  • Pokud reproduktor Bar brání snímači dálkového ovládání televizoru a televizor nelze dálkovým ovládáním obsluhovat, aktivujte funkci IR opakovače systému reproduktorů.

Tip

  • Vstup [TV] můžete zvolit přímo stisknutím tlačítka TV na dálkovém ovládání.