Při sledování jiného zařízení

  1. Stiskněte OPTIONS.

    Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka možností.

  2. Vyberte možnost [A/V sync].
  3. Nastavte prodlevu pomocí tlačítek (nahoru) / (dolů), potom stiskněte tlačítko (Enter).

    Lze nastavit hodnotu v rozmezí 0 ms až 300 ms v krocích po 25 ms.

Tip

  • Pokud je váš televizor vybaven funkcí, která upravuje zpoždění mezi obrazem a zvukem, použijte ji pro úpravu této prodlevy. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.