[HDMI Settings]

[Control for HDMI]

[On]: Funkce Ovládání zařízení HDMI je aktivní. Zařízení propojená kabelem HDMI se mohou vzájemně ovládat.

[Off]: Vypnuto


[Standby Linked to TV]

Tato funkce je k dispozici, když položku [Control for HDMI] nastavíte na hodnotu [On].

[Auto]: Pokud je jako vstup reproduktorového systému použit vstup [TV] nebo [HDMI], systém se při vypnutí televizoru automaticky vypne.

[On]: Reproduktorový systém se při vypnutí televizoru automaticky vypne bez ohledu na nastavený vstup.

[Off]: Reproduktorový systém se při vypnutí televizoru nevypne.


[Standby Through]

Tato funkce je k dispozici, když položku [Control for HDMI] nastavíte na hodnotu [On].

[Auto]: Pokud je televizor zapnutý, jsou z konektoru HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) vypnutého reproduktorového systému vysílány signály. Když připojený televizor vypnete, spotřeba energie reproduktorového systému v pohotovostním režimu bude nižší, než když je nastavena možnost [On].

[On]: Signály jsou z konektoru HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) vypnutého reproduktorového systému vysílány vždy. Pokud připojíte televizor, který nebyl vyroben společností Sony, doporučujeme vybrat toto nastavení.

[Off]: Když je reproduktorový systém vypnutý, z konektoru HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) nejsou vysílány signály. Pokud chcete sledovat televizní obsah ze zařízení připojeného k reproduktorovému systému, zapněte systém. Spotřeba energie reproduktorového systému v pohotovostním režimu může být nižší, než když je nastavena možnost [On].


[TV Audio Input Mode]

Tuto funkci použijte, když je reproduktorový systém připojen k televizoru prostřednictvím konektoru HDMI IN, který je kompatibilní s funkcí eARC nebo ARC. Funkce eARC nebo ARC je k dispozici, když položku [Control for HDMI] nastavíte na hodnotu [On].

[Auto]: Můžete poslouchat zvuk televizoru z reproduktorového systému. Při nastavení na hodnotu [Auto] má zvuk eARC nebo ARC vyšší prioritu.

[Optical]: Toto nastavení použijte, když je připojen optický digitální kabel.


[eARC]

Tuto funkci použijte, když je reproduktorový systém připojen k televizoru prostřednictvím konektoru HDMI IN, který je kompatibilní s funkcí eARC. Při připojení k televizoru kompatibilnímu s funkcí ARC (a nikoli s funkcí eARC) je funkce ARC k dispozici bez ohledu na toto nastavení.

[On]: Zapnutí funkce eARC. Funkce eARC je k dispozici při připojení televizoru kompatibilního s funkcí eARC.

[Off]: Vypnutí funkce eARC.

Poznámka

  • Když je položka [eARC] nastavena na hodnotu [On], zkontrolujte nastavení funkce eARC v připojeném televizoru. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.

Tip

  • Reproduktorový systém je kompatibilní s funkcí eARC (Enhanced Audio Return Channel). eARC je nová funkce standardizovaná rozhraním HDMI2.1, která kromě audio formátů podporovaných stávající funkcí ARC (Audio Return Channel) podporuje také nejnovější audio formáty.
    Propojením reproduktorového systému a televizoru kompatibilního s funkcí eARC pomocí kabelu HDMI si můžete vychutnat objektový audio obsah, například Dolby AtmosDolby TrueHDDTS:X, nebo vícekanálový obsah LPCM, který nelze přenášet s funkcí ARC.
    Informace o připojení naleznete v části „Připojení televizoru kompatibilního s funkcí ARC/eARC “.


[HDMI Signal Format]

Můžete vybrat formát obrazu, který lze přijímat. Pokud není správně reprodukován obraz a zvuk ze zařízení, které je připojeno k reproduktorovému systému, změňte nastavení [HDMI Signal Format].

[Enhanced format (4K120, 8K)]: Tuto možnost vyberte, když připojený televizor i zařízení podporují formát obrazu s vysokým rozlišením, například 4K 120p, 8K atd.

[Enhanced format]: Tuto možnost vyberte, když připojený televizor i zařízení podporují video formát s vysokým rozlišením 4K 60p 4:4:4 atd.

[Standard format]: Tuto možnost vyberte, když připojený televizor a zařízení podporují formáty obrazu se standardním rozlišením.

Poznámka

  • V závislosti na televizoru může být zapotřebí provést nastavení televizoru na výstup HDMI. Nahlédněte do návodu k použití televizoru.
  • Pokud se při nastavení položky [HDMI Signal Format] na hodnotu [Enhanced format (4K120, 8K)] nezobrazuje obraz a nereprodukuje zvuk, nastavte ji na hodnotu [Enhanced format] nebo [Standard format].
  • Pokud se při nastavení položky [HDMI Signal Format] na hodnotu [Enhanced format] nezobrazuje obraz a nereprodukuje zvuk, nastavte ji na hodnotu [Standard format].
  • Podrobné informace o formátech obrazu, které lze přijímat, a kabelu HDMI, který lze použít, naleznete v části „Podporované formáty obrazu na rozhraní HDMI “.


[Video output for PIP/PBP-displayed TV]

[On]: Když je v reproduktorovém systému vybrán vstup TV, obraz ze vstupu HDMI je vysílán do televizoru. Pokud chcete v televizoru použít zobrazení obraz v obraze (PIP) / obraz vedle obrazu (PBP), vyberte pro tuto položku nastavení [On].

[Off]: Když je v reproduktorovém systému vybrán vstup TV, obraz ze vstupu HDMI není vysílán do televizoru.